اسباب بازی های نوزادان

  • Little Room Baby Rattle | Colorful Rolling Wooden Rattle with Bell For Babies

    اتاق کوچک Baby Rattle | غوغای چوبی رنگارنگ نورد با زنگ مخصوص نوزادان

    • پانل های رنگارنگ: نوزادان از تماشای و گوش دادن به صداهایی که هنگام تکان دادن صدای جغجغه می شنوند لذت خواهند برد. اسباب بازی جغجغه ای برای سرگرمی و سرگرمی کودک شما مناسب است.

    • دور زدن: این جغجغه را دور خود بچرخانید و داخل آن زنگ خوشایندی به گوش می رسد.

    • اندازه مناسب: دهانه های کناری باعث می شود صدای جغجغه ای برای نوزادان به راحتی گرفته شود و در امتداد زمین فشار بیاورند.