• aboutimg

Hape تأسیس شد تا به والدین کمک کند تا با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند. برای کمک به کودکان بیشتر برای حفظ استعداد و داشتن یک زندگی سالم. در 30 سال گذشته ، ایجاد اسباب بازی برجسته و راه حل های خانوادگی Hape (بازی خردمندی) باعث شگفتی والدین برای هزاران خانواده می شود.